Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution

  Veri gizliliği

  İşbu veri gizliliği açıklaması, MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG'nin, -bundan sonra Meiko GmbH olarak anılacaktır- tüm domain'lerinde sunulan içerik bütünü için geçerlidir. Bu koşullar ayrıca yönlendirilen domain'lerin içerikleri için de geçerlidir.

  Kişisel bilgilerinizin korunması, Meiko GmbH için son derece önemli bir konudur, bu nedenle Meiko GmbH, veri gizliliği mevzuatındaki düzenlemelere sıkı bir şekilde uymaktadır. Bu web sitesinde kişisel bilgiler sadece, teknik açıdan gerekli olduğu zaman toplanılmaktadır. Toplanılan veriler hiçbir şekilde satılmaz ya da başka bir nedenden dolayı üçüncü kişilere iletilmez.

  İşbu açıklamayla, Meiko GmbH'nın bu korumayı nasıl sağladığına ve hangi bilgilerin hangi amaçla toplandığına dair bir fikir sahibi olmanız amaçlanmaktadır.

  Bu web sitesinde işlenilen veriler
  Meiko GmbH, tarayıcınız tarafından bize gönderilen Server Log File'lardaki (sunucu kütüğü dosyaları) bilgileri otomatik olarak alır ve kaydeder. Alınan bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • tarayıcı tipi ve versiyonu
  • kullanılan işletim sistemi
  • Referrer URL (bu sayfaya gelmeden önce bulunduğunuz sayfa)
  • sayfaya girişin yapıldığı bilgisayarın adı (IP adresi)
  • sunucu talebinin gerçekleştiği saat
  • IP adresi
  • ziyaret edilen URL

  Meiko için bu veriler, belirli kişilerle ilişkilendirilebilir nitelikte değildir. Bu verilerin başka kaynaklardan elde edilen verilerle bir araya getirilmesi söz konusu değildir.

  Kişisel verilerinizin güvenliği
  Meiko GmbH, toplanan tüm verileri gizli tutar, kişisel verilerinizi, yetkisiz erişim, kullanım ya da yayınlanmaya karşı korur. Meiko GmbH, sunucuda depolanan kişisel bilgilerinizin, yetkisiz erişim ve yayınlanmanın engellendiği, kontrol altında tutulan, güvenli bir ortamda bulunuyor olmalarını sağlar.

  Bilgilerinizin İletilmesi
  Bir işlemin tamamlanması için gerek duyulmadıkça, Meiko GmbH bilgilerinizi üçüncü şahıslara vermemektedir. Verilen bilgiler gerekli olan minimum bilgiyle sınırlandırılmaktadır. Öte yandan Meiko GmbH'nin, yasalar doğrultusunda ya da bir mahkeme kararı ile bilgilerinizi vermekle yükümlü olması durumunda, bilgiler, sadece bu bilgiyi alma hakkına haiz resmi kurumlara verilecektir. Tüm Meiko GmbH çalışanları, User (kullanıcı) bilgilerini üçüncü şahıslara vermeye yetkili olmadıklarını ifade eden yazılı bir beyan vermiştir.

  İletişim ve yaz tatili işleri başvuru formlarından toplanan bilgi
  Meiko GmbH sayfalarında çeşitli iletişim formları bulunmakta, bu formlarda yaş ya da cinsiyet gibi bir takım kişisel bilgilerin verilmesi istenmektedir. Bir işlemin tamamlanması için gerek duyulmadıkça, Meiko GmbH bilgilerinizi üçüncü şahıslara vermemektedir. Verilen bilgiler gerekli olan minimum bilgiyle sınırlandırılmaktadır.

  Çocuklar
  18 yaşını doldurmamış kişilerin, ebeveynlerinin ya da velayet sahiplerinin izni olmadan tarafımıza kişisel bilgi vermemesi gerekmektedir. Çocuk ve gençlerden kişisel bilgi talep etmiyor, toplamıyor ve üçüncü şahıslara iletmiyoruz.

  Dışarıya bağlantılar
  Bu web sitesi üzerinden başka web sitelerine bağlantı verilmesinin söz konusu olduğu durumlarda, bizim bu sitelerin içeriği ve düzenleri üzerinde herhangi bir etkimizin olmadığını belirtmek isteriz. Bu sitelerin içerikleri bizim görüşlerimizi temsil etmemektedir. Bu durum, bu sayfa üzerinden yönlendirilen tüm harici bağlantılar ve reklam araçları (banner'lar, metin ve video reklamları vb) üzerinden ulaşılan sayfalar için geçerlidir. Bağlantı verilen internet sayfalarında yer alabilecek hukuka aykırı içeriklerin, bağlantının verildiği zaman fark edilmemiş olduğunu temin ederiz. Bağlantılar düzenli olarak kontrol edilmekte ve hukuka aykırı bir içeriğin tespiti durumunda, bağlantı derhal ortadan kaldırılmaktadır. Söz konusu internet sitelerindeki veri gizliliğinin korunması uygulamasından sorumlu değiliz. Web sitemizden ayrıldığınızda, ziyaret ettiğiniz diğer sayfaların veri gizliliği düzenlemelerini okumanızı tavsiye ederiz.

  Çerezler
  İnternet sayfalarımızda pek çok yerde çerez kullanımı söz konusudur. Çerez kullanımı sayesinde sayfalarımız daha kullanıcı dostu, daha etkin ve güvenli kılınabilmektedir. Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Tarafımızdan en sık kullanılan çerezler "oturum çerezleri"dir. Bunlar, sayfayı ziyaretinizin ardından otomatik olarak silinir. Çerezler, bilgisayarınızda herhangi bir zarara neden olmaz ve virüs içermezler. Kullanıcı fonksiyonlarının mümkün kılınabilmesi için (örneğin, sizin yeniden giriş yapan bir kullanıcı olarak tanınmanızda) sayfamızın bazı kısımlarında çerez kullanımı söz konusudur. Bu durum bazı işbirliği ortaklarımız için de geçerlidir.

  Google Analytics kullanımı
  Bu web sitesinde Google Inc. firmasının web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanılmaktadır. (Google). Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve sizin, internet sitesi kullanımınızın analizini mümkün kılan çerezleri, yani küçük metin dosyalarını kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanımınıza ilişkin, çerez tarafından yaratılan veriler, ABD'de bulunan, Google'a ait bir sunucuya gönderilir ve orada depolanır. Google, bu bilgileri, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinlikleri hakkında siteyi işletenler için rapor oluşturmak, ayrıca da web sitesi ve internet kullanımı ile bağlantılı başka hizmetler sunmak için kullanmaktadır. Yasal olarak öngörülmesi ya da üçüncü şahısların, Google'ın siparişi üzerine bu bilgileri işlemesinin söz konusu olması durumlarında, Google bu bilgileri üçüncü şahıslara iletecektir. Google, IP adresinizle Google'ın diğer verileri arasında kesinlikle bir bağlantı kurmayacaktır. İsterseniz, tarayıcı yazılımınızdaki ayarlar üzerinden çerezlerin bilgisayarınıza kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Fakat bu durumda, bu web sitesinin tüm fonksiyonlarından eksiksiz olarak yararlanamayacağınız olasılığının bulunduğunu belirtmek isteriz. Bu web sitesini kullandığınızda, sizden elde edilen verilerin Google tarafından yukarıda belirtilen şekil, kapsam ve amaçta kullanılabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

  Bu web sitesinde IP anonimleştirme uygulamasının etkinleştirilmesi durumunda, IP adresiniz, Avrupa Birliği üye ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na taraf olan ülkeler dahilinde Google tarafından kısaltılarak kullanılacaktır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'de bulunan, Google'a ait bir sunucuya iletilecek ve orada kısaltılacaktır. Bu web sitesi işleticisinin isteği üzerine, Google, bu bilgileri, internet sayfası kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinlikleri hakkında rapor oluşturmak ve web sitesi ve internet kullanımı ile bağlantılı başka hizmetler sunmak için kullanacaktır.

  IP adreslerinin anonim bir şekilde toplanabilmesinin sağlanabilmesi için (IP masking) bu internet sitesinde Google Analytics, "anonymizeIp();" koduyla genişletilmiştir. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, Google'nin diğer verileriyle kesinlikle bir araya getirilmeyecektir. İsterseniz, tarayıcı yazılımınızdaki ayarlar üzerinden çerezlerin bilgisayarınıza kaydedilmesini önleyebilirsiniz. Fakat bu durumda, bu web sitesinin tüm fonksiyonlarından eksiksiz olarak yararlanamayacağınız olasılığının bulunduğunu belirtmek isteriz.

  Ayrıca, aşağıdaki bağlantıda sunulan tarayıcı eklentisini bilgisayarınıza indirip kurarak, çerezler tarafından üretilen ve internet sitesinin sizin tarafınızdan kullanımına ilişkin verilerin (IP adresiniz de dahil) Google için toplanılmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz.

  Tarayıcı eklentisini indir

  Kullanım koşulları ve veri gizliliği konularında daha fazla bilgiyi www.google.com/analytics/terms/de.html ya da www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html adreslerinden edinebilirsiniz.

  Google Analytics tarafından veri toplanmasını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak da engelleyebilirsiniz. Bu uygulamada bir opt-out çerezi oluşturularak, bu web sitesine gelecekte yapacağınız ziyaretlerde bilgilerinizin toplanması engellenecektir:

  Google Analytics'i devre dışı bırak

  Bilgi edinme hakkı ve diğer bilgiler Güveniniz bizim için çok önemli. Bu nedenle de kişisel verilerinizin işlenilmesine dair tüm sorularınızı her zaman cevaplamaya hazırız. Şahsınıza ait kaydedilmiş verilere, verilerin kaynaklarına ve alıcılarına, ayrıca da kaydedilme amaçlarına yönelik bilgi edinme hakkına her zaman sahipsiniz. Kaydedilen verilerinizle ilgili olarak bilgi edinmek ya da bu veri gizliliği açıklamasında cevaplanamayan sorularınızı iletmek için veyahut daha detaylı bilgi edinme ihtiyacı duyduğunuzda, şu adrese e-posta atabilirsiniz: datenschutz@meiko.de

  Veri gizliliği düzenlemelerinde değişiklik Meiko GmbH, teknik gelişmeler sonucunda gerekli olması durumunda, bu güvenlik ve veri gizliliği düzenlemelerini değiştirme hakkına haizdir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, veri gizliliği beyanımız da uygun bir şekilde güncellenecektir. Bu nedenle sizden, güncel veri gizliliği beyanını dikkate almanızı rica ediyoruz.

  SalesViewer® teknolojisinin kullanımı 
  Bu web sitesinde, SalesViewer® GmbH firmasına ait SalesViewer® teknolojisi aracılığıyla pazarlama, pazar araştırması ve optimizasyon amaçlarına yönelik olarak veri toplanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

  Bu veriler kullanılarak, bir takma ad altında bir kullanım profili oluşturulabilir. Bu amaca yönelik olarak, firmayla ilintili verileri toplayan ve İzleme Komut Dosyası olarak adlandırılan öğeler kullanılmaktadır. İlgili kişinin açık rızası bulunmadığı sürece, bu teknolojiler aracılığıyla toplanan veriler bu web sitesi ziyaretçisinin kişisel olarak tanımlanmasına yönelik kullanılmayacak ve takma ad sahibine ait kişisel bilgiler ile birleştirilmeyecektir.

  Bu web sitesi dahilinde gelecekte SalesViewer® aracılığıyla veri toplanmasını önlemek için, dilediğiniz herhangi bir zamanda https://www.salesviewer.com/opt-out adresini ziyaret ederek veri toplama ve kaydına yönelik itirazda bulunabilirsiniz. Bu durumda, cihazınızda bu web sitesine yönelik bir ayrılma çerezi kaydedilir. Tarayıcınızdaki çerezleri gelecekte silmeniz halinde, bu bağlantıya tekrar tıklamanız gerekir.