İletişim
Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution
  Doktor şapka mavi

  Enerji konsepti

  Su dalgası

  Isı enerjisinin maksimum verimle yıkama prosesi içerisinde tutulması, kusursuz bir enerji yönetimi için M-iQ tarafından kullanılan temel anlayıştır.

  • Üç kademeli ısıtma gücü
  • Dinamik adaptasyon
  • Optimum enerji dengesi

  Bu da işletmeci için, hijyen güvenliği ve minimum operasyonel maliyetler anlamına gelir.