İletişim
Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution
  Doktor şapka mavi

  Tank yönetimi

  Su dalgası

  Yıkama suyu, tanktan tanka aktif olarak yönlendirilerek temiz taraftan kirli tarafa aktarılır. Bu esnada ilgili M-iQ filtresinden geçer ve sudaki kirler sürekli olarak uzaklaştırılır.

  • Akıllı seviye kontrolü
  • Maksimum verimle kaynak kullanımı
  • Olağanüstü ekonomi