İletişim
    The clean solution

    Pompa sistemleri

    Su dalgası

    MEIKO pompalama sistemleri, kapalı bir atık değerlendirme sisteminde en üst düzeyde hijyen, maksimum esneklik ve kokusuz depolama sağlar. Gıda atıklarının ve organik mutfak artıklarının besleme istasyonuna konulması yeterli olacaktır. İşin bundan sonraki kısmını biz üstleniriz. Elde edilen biyokütle, doğrudan tank grubundaki bir biriktirme tankına pompalanır ve ardından sertifikalı iş ortaklarımız tarafından teslim alınıncaya dek orada bekler.