İletişim
  The clean solution

  Sürgüler bir enfeksiyon kaynağı mı?

  Sürgülerin temizliği ve dezenfeksiyonu

  Sürgü ve ördeklerin hijyenik açıdan güvenli bir şekilde temizlenmesi çok önemli olsa da, konuya genelde yeterli hassasiyet gösterilmiyor. Hollandalı hijyen uzmanı Kim Helgering bu konuyu ele aldı.

  Kim Helgering'in Groningen Üniversitesi Hastanesi'nin Wenckebach Enstitüsü bünyesinde yazdığı bitirme tezi, "Hastanelerdeki sürgülerin ve ördeklerin yıkama ve dezenfeksiyon makineleri ile temizliği ve dezenfeksiyonu" konusuyla ilgili. Niye bu konuyu seçtiği sorulduğunda Helgering şöyle diyor: "Temizlik ve dezenfeksiyonu doğru yapılmamış sürgü ve ördekler kullanıldığında hastalar için bulaş riski olduğuna dair bilgiler bulunuyor. Diğer bir neden de bu cihazların sağlık kuruluşlarında kullanımına ilişkin mevzuatlarla ilgili belirsizlikti."

  Hollandalı bir hijyen uzmanı konuyu sorguluyor

  Helgering, Hollanda'daki hastanelerde sürgü ve ördeklerin yıkama ve dezenfeksiyon makineleri kullanılarak temizlenmesi ve dezenfeksiyonunda alınan önlemlerin yeterli kaliteyi ve sorumluluk sahibi bir hasta bakım sürecini sağlayıp sağlamadığını incelemek istemiş. Buradan yola çıkarak farklı hastanelerdeki meslektaşlarıyla görüşmeler yapmış ve mevcut durumu gözlemlemiş.

  Önce 20 hastanede yazılı bir anket yapmış. İlave olarak hem gözlem hem de kullanıcı ve teknik personelle görüşmek amacıyla altı hastaneyi ziyaret etmiş.

  Yürürlükteki yasal çerçeveyi dikkate alarak üç konuyu incelemiş:

  • Yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinin pratikteki kullanımı
  • Kalite
  • Validasyon ve bakım

  Yeterli teknoloji olsa da, hasta atıklarının bertarafı konusunda yeterli lobi yapılmıyor.

  Marcus Danner, MEIKO Almanya Medikal Teknoloji Teknik Satış Müdürü

  Mevcut uygulamanın kesinlikle iyileştirilmesi gerekiyor

  Kim Helgering araştırması sırasında şu sonuçlara ulaşmış: Kullanıcılar, hasta bakım malzemelerinin temizlenmesi ve dezenfeksiyonuna yönelik makineleri genelde ideal şekilde kullanmıyor ve bu da malzemelerde gözle görülür kirliliklere yol açıyor. Bununla birlikte ankete katılanların sadece %56'sı böyle bir durumda doğru önleme başvuruyor ve manuel olarak tekrar temizleme ve dezenfeksiyon yapıyor.

  MEIKO'dan Marcus Danner bu konuda şöyle diyor: “Bakımı yetersiz veya yanlış şekilde yapılmış makineler ve eskimiş cihazlar temizlik performansının düşmesine neden oluyor. Bu sorun ancak hasta bakım malzemelerinin doğru şekilde temizlenmesinin ne kadar önemli olduğu konusunda daha fazla farkındalık sağlanarak çözülebilir.  Yeterli teknoloji olsa da, hasta atıklarının bertarafı konusunda yeterli lobi yapılmıyor.“

  Yıkama ve dezenfeksiyon makinelerine daha fazla dikkat gösterin

  Kim Helgering'in vardığı sonuç netti: Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri ile yapılan temizleme ve dezenfeksiyonun kalitesinde hala ciddi bir iyileştirme potansiteli var. Yaptığı gözlemlere göre hastanelerde sürgü yıkama makineleri için protokollerin hazırlanması, uygulanması, takip edilmesi ve değerlendirilmesini içeren operasyonel bir kalite sistemi bulunmuyor.

  Bu da Helgering'e göre sürgülerin ve ördeklerin doğru şekilde temizlenip dezenfekte edilmemelerine neden oluyor ve yıkama ve dezenfeksiyon makineleri için şu tavsiyelerde bulunuyor:

  • Hastanelerde strateji planlarının ve kalite sistemlerinin geliştirilmesi

  • Prosesleri optimize etmek için multidisipliner yaklaşım

  • Ülke yasalarının bağlayıcı bir temel olarak ele alınması

  • Hastane hijyeni uzmanı tarafından yapılacak denetimler

  • Yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinin Sağlık Bakanlığı teftişlerine dahil edilmesi

  Sürgü, ördek veya diğer hasta bakım malzemelerinin temizliği ve dezenfeksiyonuna ilişkin sorularınız mı var? İletişim formumuzu kullanın.


  Bizimle iletişime geçin!