İletişim
  The clean solution

  Sonsuz bir döngü içerisinde hijyen

  Hijyen, ancak doğru prosesle tamamlanır

  Teknolojimizin sunduğu güvenlik tek başına yeterli olmayabilir; konuyla ilgili diğer unsurların da, hijyenin zarar görmemesi için, doğru yürütülmesi gerekir. Bu amaçla detaylı incelemeler yapar, kritik noktaları biliriz ve tüm süreçleri sonuna kadar düşünürüz.

  Bir temizleme prosesinin temel ilkeleri

  İster bardaklar veya solunum maskeleri, ister sürgüler olsun, temizlenecek tüm malzemeler, kabul noktasından tekrar kullanıma sunulma aşamasına kadar bir süreçten geçer.

  Temel bir prensip hepsi için aynıdır ve olası kontaminasyonları önlemeyi ve enfeksiyon zincirini kırmayı hedefler:
  Temiz ile kirlinin net bir şekilde ayırılması.

  Planlama sürecinde bunun anlamı:

  • Kirli veya siyah taraf = 
   Kirli malzemelerin toplandığı alan
  • Temiz veya beyaz taraf = 
   Temizlenmiş malzemelerin toplandığı alan
  • Temizleme öncesi ve sonrası alanlar birbirinden fiziksel olarak ayrılmalıdır; mümkünse bir duvar ideal olur
  • Temiz ve kirli malzemelerin taşıma yolları birbiriyle kesişmemelidir

  Uygulamada bunun anlamı:

  • Temiz el = Temizlenmiş malzemeler ve çevresindeki alanda (örn. kapı kolları) kullanılır, yani 
   • kirli malzemelere temas etmez
   • opsiyonel olarak eldiven kullanılabilir
  • Kirli el = Kirli malzemelerde kullanılır, yani
   • temizlenmiş malzemelere ve çevreye temas etmez
   • eldiven kullanımı önemlidir

  MEIKO Hijyen Döngüsü


  MEIKO Hijyen Döngüsü, genel bir temizleme prosesi için, temizlenecek malzemelerin türünden bağımsız, ancak kullanım ve yapısal tavsiyeler içeren bir akış şeması gösterir.

  Burada gösterilen proses, dilenen sıklıkta tekrarlanabilir. Ortaya çıkan sonuç hep aynı kalır:
  Tereddüt etmeden tekrar kullanılabilecek, hijyenik bakımdan güvenli malzemeler.

  MEIKO Hijyen Döngüsü, genelleştirilmiş bir prosestir. Elbette ki, temizlenecek malzemenin türüne bağlı olarak, farklı proses detayları söz konusu olacaktır. 

  İlgili blog yazılarımızı okuyun: 

  >> Bardak, bulaşık ve çatal-bıçaklar için yıkama prosesi
  >> Hasta bakım malzemeleri (sürgüler, ördekler vb.) için kullanıma hazırlama prosesi
  >> Kişisel koruyucu ekipman (solunum maskeleri vb.) için kullanıma hazırlama prosesi