İletişim
    The clean solution

    Ergonomi nedir?

    Ergonomi kelimesi, Yunanca "ergon" (iş) ile "nomos" (yasa, kural) ifadelerinden oluşur. Ergonomi dendiğinde, genellikle insanların ve çalışma koşullarının karşılıklı olarak birbirlerine optimum uygunluğu anlaşılır. İş yerindeki ergonominin amacı, çalışma alanı ile çalışma gereçlerinin (makineler, aletler vb.) optimizasyonu ile, çalışanlar için daha iyi koşullar oluşturulmasıdır. Bunun somut anlamı çalışma koşulları, iş akışları, elle tutulacak nesnelerin düzeni vb. unsurların mekansal ve zamansal olarak optimize edilmesidir.

    Ayrıca kalite ve ekonomi bakımından en iyi sonucu alabilmek için iş aletleri sürekli iyileştirilir. Aynı zamanda çalışanların, bu işi yıllardır yapıyor olsalar dahi, mümkün olduğunca az yorulmaları ve kesinlikle herhangi bir zarar görmemeleri gerekir. Alman Albstadt-Sigmaringen Yüksek Okulu, Yaşam Bilimleri Fakültesi'nden Yüksek Fizikçi Prof. Dr. Müh. Peter Schwarz'a göre; ergonomik olarak iyi tasarlanmış bir çalışma alanı, personelde daha fazla memnuniyet oluşturur ve işin benimsenmesini arttırır: "Bu da daha az hata ve devamsızlık ile bu sayede daha fazla verim anlamına gelir."