İletişim
  The clean solution

  Gıda atık yönetiminin önemi

  Tüm dünyada her yıl 900 milyon tondan fazla gıda çöpe atılıyor

  Genel olarak tüketilebilir gıda olarak tanımlanan gıda atıkları, perakende ve gastronomi gibi sektörler ya da konutlarda, yenmeyen kısımlarla birlikte, bozulma gibi sebeplerle gıda tedarik zincirinden çıkarılmasıyla ortaya çıkar. Farklı türdeki gıda atıkları (katı, sıvı vb.), farklı yönetim yaklaşımları gerektirir. Öte yandan sürecin kolay olmadığını söylemek gerekir.

  Tüm dünyada her yıl 900 milyon tondan fazla gıdanın çöpe gittiğini düşünürsek, gıda atıklarının, gezegenimize nasıl davrandığımızı ve BM'nin sürdürülebilirlik hedeflerini etkileyen bir sorun olduğunu görebiliriz.

  BM Çevre Programı tarafından hazırlanan bir rapora göre, gıda atıklarının yaklaşık %61'i konutlardan, %26'sı gastronomi sektöründen ve %13'ü de perakende sektöründen kaynaklanıyor. Gastronomi sektörünün payı her ne kadar küçük görünse de, çevre üzerinde kesinlikle bir etkisi var.

  Örneğin Malezya'daki gastronomi sektöründen kaynaklanan gıda atıklarının büyük bir kısmı çöp sahalarına gidiyor ve iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı, azalan su kalitesi, toprak dejenerasyonu ve gıda güvensizliği gibi çevresel sorunlara neden oluyor. Bu sorunun çözümü hayli uzak gözükebilir, bununla birlikte doğru gıda atık yönetimi ile adım adım üstesinden gelebilmemiz mümkün.

  Bu yazımızda gıda atık yönetiminin önemine ve gıda atık yönetimi için MEIKO gıda atık sistemlerinin sunduğu avantajlara değineceğiz.

  Endüstriyel mutfaklarda profesyonel gıda atık yönetimi neden gereklidir?

  Miktarı ne olursa olsun gıda atıkları finansal, çevresel, yasal ve sağlıkla ilgili sonuçları olan uluslararası bir problemdir. Gastronomi sektörü söz konusu olduğunda, yüksek miktarda gıda atığının yönetimi için gıda israfını önleyecek bir çözüm gerekmektedir.

  Endüstriyel mutfaklarda, organik ve inorganik atıkların çoğu hazırlık aşamasında ve bulaşıkhanede oluştuğu için dikkate alınması gereken çok sayıda faktör bulunur. Doğru bir gıda atık yönetiminin uygulanması halinde hijyen koşulları iyileştirilir, çevre koruması sağlanır, yasal yönetmeliklere uygunluk güvence altına alınır ve sağlıkla ilintili riskler asgari düzeye indirilir.

  MEIKO GREEN Waste Solutions tam bu noktada devreye girer. Gıda atık teknolojilerindeki uzmanlığıyla MEIKO, sunduğu çözümlerle standartları belirlerken, kalıntı bırakmayan kapalı ve güvenilir sistemleriyle sektörde devrim yaratmıştır.

  MEIKO GREEN'in rolü

  MEIKO GREEN Waste Solutions, gıda atıklarının bina içerisinde taşınmasını otomatikleştirir. Gıda atıklarının biriktiği noktadan, yani çöp alanından başlayalım: Atıklar burada uzun süre depolanırsa, haşere ve kötü koku ihtimali artar. Hatta lojistik unsurunun sürece dahil olmasıyla birlikte çapraz kontaminasyon riski de artacaktır.

  MEIKO’nun sunduğu çözüm, olası hijyen risklerini ortadan kaldırırken aynı zamanda mutfak personelinin daha iyi ve ergonomik bir ortamda çalışmasını sağlar. Sonuç olarak gastronomi işletmelerinde gıda atıklarının yönetimini kolaylaştırır ve hijyeni birinci öncelik haline getirir.

  Şimdi de gıda atık yönetiminde MEIKO sistemleri kullanmanın avantajlarına bakalım!

  MEIKO gıda atık sistemlerinin faydaları

  Tıpkı MEIKO bardak yıkama makineleriyle elde edilen temiz ve hijyenik sonuçlar gibi, MEIKO gıda atık sistemleri de atık yönetiminde endüstriyel mutfaklara çok sayıda avantaj sunar. Bu avantajlara yakından bakalım:

  Zaman kazandırır

  Gıda atıklarının ayrılması ve sorumluluk bilinciyle bertarafı zaman alan bir iştir. MEIKO'nun gıda atık sistemleri ile mutfak personelinizin bu işler için harcayacağı zamandan tasarruf edersiniz.

  İş yükünü azaltır

  MEIKO, gıda atıklarının insan gücüyle taşınma ihtiyacını ortadan kaldıran üç farklı gıda atık sistemi sunmaktadır. Bu sistemler, gıda atıklarını pompalayarak veya vakumlayarak besleme istasyonundan doğrudan biriktirme tanklarına veya işletme bünyesindeki gıda atıkları değerlendirme tesisine aktarır.

  Maliyet tasarrufu sağlar

  Gıda atıklarını nasıl ayıracağınızı ve nereye gittiğini bilmediğinizde, gıda atık yönetimi ciddi maliyetler doğurabilir. MEIKO gıda atık sistemiyle ise uzun vadede aşağıdaki kalemlerden tasarruf sağlarsınız:

  • Temizlik maliyetleri
  • Bertaraf maliyetleri
  • Haşere ile mücadele maliyetleri
  • Personel maliyetleri
  • Plastik torbalar

  Çevreyi korur

  Çözünen organik atıklar tehlikeli bir sera gazı olan metan ürettiği için, çöp alanlarında biriken gıda atıkları çevreye zarar verebilir. MEIKO tarafından sağlanan gıda atık yönetimi ile tehlikeli sera gazlarının oluşmasını önleyerek çevre korumasına katkıda bulunabilirsiniz.

  Gıda atıklarını hijyenik olarak bertaraf eder

  Uzun süreler boyunca mutfakta duran gıda atıkları, zaman içerisinde çözünerek kötü kokulara yol açabilir. MEIKO'nun kapalı gıda atık sistemi ile homojen bir biyokütleye dönüştürerek mutfak kokularını azaltabilirsiniz.

  Bu kütle daha sonra, oda sıcaklığında koku oluşturmadan depolanabileceği toplama tankına aktarılır.

  Çapraz kontaminasyonu azaltır

  Mutfak ekibiniz, çöpleri toplayan firmanın personeliyle karşılaştığında çapraz kontaminasyon riski oluşur. Personeliniz çöp alanından geri döndüğünde olası bir enfeksiyon binanıza yayılabilir. MEIKO gıda atık yönetimi ve ilgili sistemler sayesinde çapraz kontaminasyon riskini büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

  MEIKO ile özelleştirilebilir çözümler

  MEIKO gıda atık sistemleri, farklı seçenekleriyle çeşitli ihtiyaçlara ve yerel yönetmeliklere göre uyarlanabilir.

  Bu sistemler, çevre dostu gıda atık yönetiminde şüphesiz iyi bir başlangıç oluşturur.

  Tüm bu avantajlar, işletmenizde doğru gıda atık yönetimine sahip olmanızı sağlarken, küresel bir hedef olan atıkların azaltılmasına da destek olursunuz. Dünya çapında sektör liderlerinden biri olan MEIKO, pazarda bulunan en gelişmiş gıda atık sistemlerini sunmaktadır.

  MEIKO yenilikçi bulaşık yıkama, temizleme ve dezenfeksiyon teknolojileri ile daha temiz bir dünya için katkı sağlar ve ihtiyaç duyduğunuz her anda ve her yerde temiz çözümler garanti eder.