İletişim
  The clean solution

  Kalifiye personel yetersizliği

  Malezya'daki 5 yıldızlı bir otelin kalifiye personel yetersizliği ile mücadelesi

  Malezya'daki Bangi Golf Resort ve Bangi-Resort Hotel'in Yetkili Müdürü Soh Chung-Ky, genç Malezyalıların sabahları daha fazla uyumak istediğinin farkında. Bu yerleşik kültürle başedebilmek adına, onlara öğleden sonra vardiyalarında çalışmayı teklif ediyor. Yeni personel kazanabilmek ve bu kişileri motive durumda tutabilmek amacıyla, geçtiğimiz beş yıl boyunca başka yenilikçi fikirler de geliştirmiş…

  Otomasyonlu süreçler insan gücüne üstün geliyor

  Bangi Golf Resort ve bitişiğindeki Malezya'daki Bangi-Resort Hotel'in Yetkili Müdürü Soh Chung-Ky'e göre, personel bulmak hiç de kolay bir süreç değil. Birçok genç insan pek de çalışmak istemiyor. Bir kısmı yarı-zamanlı işleri, bir diğer kısmı ise hiç çalışmamayı tercih ediyor. Otel müdürü bu durumla nasıl başediyor ve nasıl insanları konaklama endüstrisine çekip bünyesinde tutabiliyor? 

  Geçtiğimiz beş ila altı boyunca, Soh giderek daha fazla otomosyonlu süreci uygulamaya geçirmiş; daha verimli çalışma sağlayan yeni makine ve sistemlere yatırım yaparak daha az kalifiye personel ve daha yüksek bir çalışan devri ile ilerlemeyi tercih etmiş. Örneğin, yüksek seviyede iş gücü ve aşçı emeği gerektiren wok ile sote sürecinin otomasyonlu hale getirilmesi sayesinde, otel insan gücünden tasarruf sağlıyor; bu, otomatik karıştıran pişirme tavaları mümkün kılınıyor.

  Sağlık ve güvenlik, Bangi Resort için özel bir öneme sahip. Yeni ergonomik kazan yıkama makineleri, bulaşıkhane alanının daha temiz tutulmasına yardımcı oluyor. Örneğin kesme tahtalarının her birkaç saatte bir sterilize edilmesi görevi, tamamen farklı bir hal almış. Kesme tahtalarının elle yıkanması yerine, bir Meiko kazan yıkama makinesi sayesinde, bu süreç daha az buhar oluşumu ve elleçleme ihtiyacı doğuran, çok daha keyifli bir görev haline dönüştürülmüş. 


  Daha iyi uyku, daha iyi iş performansı

  Soh, belli konularda taviz vermeye hazır durumda. Örneğin, genç insanların erken kalkma sorunları olduğunu bildiği için, onlara öğleden sonra vardiyaları teklif ediyor. Çocuklarını sabah okula götürüp öğleden sonra geri alması gereken annelere, kendi programlarına uyan dört veya beş saatlik vardiyalar sunuluyor. Soh ayrıca pazar ortalamasının üzerinde ücretler ödüyor ve çalışanlarına ücretsiz yemek sağlıyor. Bu, çok daha popüler olan ofis işleri sunan diğer şirketlerle rekabet halindeki bir işveren için aslında bir zorunluluk.

  Genç nesil, bir bilgisayarın karşısında çalışmayı, insanlarla yüz yüze çalışmaya tercih ediyor. Konforlu bir ofis binasında, kapsamı net olarak tanımlanmış ve günde yedi veya sekiz saat gerektiren bir iş, onları fazlasıyla memnun ediyor. Konuk ağırlamak, aynı zamanda müşterilerle iletişim kurmak anlamına geliyor; bu ise bazen hayli zorlayıcı olabiliyor. Bundan dolayı, Soh ücret ve çalışma saatleri konularında tavizler vermeyi ve konforlu bir çalışma ortamı sunabilmeyi gözetiyor.


  Soh Chung-Ky, Bangi Golf Resort
  Soh Chung-Ky, Bangi Golf Resort ve bitişiğindeki Bangi Resort Hotel'in Yetkili Müdürü

  Kalifiye olmayan personelin eğitimi daha kolay

  Soh, deneyimli bir çalışan ile deneyimli veya kalifiye olmayan bir çalışan arasında seçim yaparken, tercihini ikincisinden yana kullanıyor. Peki neden? Makineler ve süreçler olabildiğince kendi kendini açıklayan kolaylıkta; kısa bir eğitim aşamasından sonra insanlar bağımsız olarak çalışmaya başlayabiliyor. İşe hakim olmayan birine makinelerin işletiminin öğretilmesi, geçmişte otel tecrübesine sahip birinin alışkanlıklarının değiştirilmesinden daha kolay bir opsiyon.

  Bangi Resort Hotel'de bir çok şey diğer otellerden farklı şekilde gerçekleştiriliyor. Soh, kalifiye personelin kendi süreçlerine adapte edilmesini, kalifiye olmayan personele her şeyin en baştan öğretilmesinden daha zor buluyor. Bu yüzden, motivasyonu yüksek insanlar Soh için her zaman deneyimli olanlardan daha fazla önceliğe sahip. Soh ayrıca okullarla işbirliği yapmaktan hoşlanıyor. Bu kaynak aracılığıyla, ekibine yeni çalışanlar ekliyor. Öğrencileri staj amaçlı olarak bünyesine katıyor ve onlara eğitim veriyor. İyi bir iş çıkarmaları halinde, üç veya altı ay sonrasında kendilerine bir iş sözleşmesi sunuluyor. Bu sistem çok başarılı bir şekilde işliyor.

  Bir işveren olarak Bangi'yi bir marka haline getirmiş durumda! Yenilikçi bir çalışma ortamı sunarak, resort ve otel yeterli sayıda personeli kendine çekebiliyor ve bünyesinde tutabiliyor. 

  Bangi Golf Resort aşçıları, tazeliğin korunması için yiyecekleri vakumla paketliyor.
  Bangi Golf Resort aşçıları, tazeliğin korunması için yiyecekleri vakumla paketliyor. Arka planda: Otomatik karıştırma bıçaklarına sahip pişirme tavaları.

   


  Başarının anahtarı

  Bangi Golf Resort ve Bangi Resort Hotel'de başarılı personel yönetiminin anahtarı, kaynağını yöneticilerin yenilikçiliğe dönük içgüdülerinden ve personeli gözetmelerinden alıyor. Son teknoloji tarafından desteklenen otomasyonlu iş akışları,yalnızca personel giderlerini düşürmekle kalmıyor, ayrıca böyle rekabetçi bir endüstride iş yerlerini daha cazip kılıyor. Personelin iş-özel yaşam dengesinin korunması ise, hem motivasyonlarının yüksek tutulmasını, hem de konaklama endüstrisinde ortalama sayılandan daha uzun süreler boyunca firmaya bağlı kalmalarını mümkün kılıyor.