İletişim
  The clean solution

  Solunum ekipmanlarının temizlik ve dezenfeksiyon döngüsü

  Solunum koruma ekipmanlarının temizliği

  Kişisel güvenlik önlemleri
  Kişisel güvenlik önlemleri, solunum ekipmanları görevlisini işi esnasında, ekipmandaki iç kontaminasyonlardan (örn. bakteriler) ve dış kontaminasyonlardan (ör. yangın kalıntıları) koruyan tüm önlemleri ifade eder. Mevcut kontaminasyonun türü doğrudan ekip amirine sorulabilir (örn. yangında yanan maddeler). Buna göre seçilecek kişisel güvenlik önlemleri belirlenir.

  Solunum ekipmanlarının temizlik ve dezenfeksiyon döngüsü

  1. Ekipmanların geri gelişi

  • Kontamine durumdaki tam yüz maskeleri ve tüplü solunum cihazları kirli tarafa teslim edilir: - Yangın kaynaklı is ve duman gibi dış kontaminasyonlar - Tam yüz maskeleri ve akciğer otomatiklerinde, takan kişinin dışarı verdiği nefes, vücut salgıları, salya ve cilt döküntüleri sebepli iç kontaminasyonlar
  • Kontaminasyon riski nedeniyle, solunum ekipmanları atölyesinde çalışan personelin, tehlikenin türüne göre kişisel koruyucu ekipman giymesi gereklidir
  • Her ekipman için gerekli dokümantasyon hazırlanmalıdır
  • Kullanılmış durumdaki solunum filtreleri tehlikeli atık olarak bertaraf edilmeli veya üreticiye geri gönderilmelidir

  2. Ön temizlik

  • Ağır kirli ekipmanlar kirli tarafta temiz suyla yıkanarak ön temizliği yapılmalıdır
  • Kontaminasyon tehlikesi sebebiyle solunum ekipmanları görevlisinin, mevcut tehlikenin türüne göre, uygun kişisel koruyucu ekipman kullanması gerekir

  3. Sökme

  Tam yüz maskeleri ve bağımsız solunum cihazları olarak ayrılan kirli tarafta, solunum ekipmanları görevlisinin, tehlikenin türüne göre, kişisel koruyucu ekipman kullanması, en azından koruyucu eldiven giymesi gerekir:

  • Tam yüz maskesi
   • Makinede yıkamadan önce, üretici talimatlarına (kullanım ve bakım kılavuzu) uygun olarak sökülmelidir
   • Maske gözlükleri çıkarılmalı ve ayrı olarak temizlenmelidir
   • Sökülen ufak parçalar, TopClean M makinenin küçük parça sepetine yerleştirilmelidir, böylece yıkama sonrası doğru maskeyle eşleşmeleri sağlanır
  • Akciğer otomatiği
   • Akciğer otomatiğinin orta basınç bağlantısı, orta basınç hattından ayrılır
   • Sökme işleminden sonra, bağımsız solunum cihazı üreticisinin kullanım ve bakım kılavuzundaki talimatlara uyulmalı ve küçük parçalar, küçük parça sepetine yerleştirilmelidir
   • Parçalar sepete doğru sırayla yerleştirilmelidir
   • Orta basınç borusu, TopClean M makinenin halka borusuna sabitlenmelidir. Deterjan, temizlik kimyasalı ve dezenfektan sıvıların içe girmesini önlemek amacıyla, yerleştirme esnasında orta basınca ayarlanmalıdır
  • Pnömatik grubu ile tüplü solunum cihazı temel düzeneği
   • Basınç düşürücü, solunum tüpünün manuel konnektörü ve emniyet valfi gibi pnömatikler üretici talimatlarına göre sızdırmaz hale getirilmelidir
   • Sırtlık sepete sabitlenmelidir

  4. Kapalı devre temizleme ve dezenfeksiyon

  Parçaları sepete yerleştirin
  Atemschutzteile in den Korb des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts legen
  Sepeti makinenin içine itin
  Korb in das Desinfektions- und Reinigungsgerät TopClean M schieben
  Dezenfeksiyon programını başlatın
  Tür des Reinigungsgerätes schließen und Desinfektionsprogramm starten
  Dezenfekte edilmiş ekipmanı çıkarın
  Desinfizierte Atemschutzausrüstung aus TopClean M entnehmen
  • Kirli - temiz alan ayrımına dikkat edilmelidir:
   • Kirli alan: Yüklenmiş sepetin makineye itilmesi
   • Beyaz tarafta:  TopClean M makinenin kapağının kapatılması,  makinenin seçili program ile çalıştırılması, proses sona erdiğinde kapağın açılması ve tekrar kullanıma hazırlanmış durumdaki solunum koruma ekipmanlarının ve bunlara ait küçük parçaların alınması
  • Solunum maskesi temizleme makinesi otomatik olarak çalışır ve seçilen programa bağlı olarak, +60°C sıcaklıkta Derinlemesine Temizleme -> Durulama -> Dezenfeksiyon -> Durulama veya Derinlemesine Temizleme -> Dezenfeksiyon -> Durulama döngüsünü takip eder
  • Maske taşıma kutusu gibi aksesuarlar da temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve durulanmalıdır
  • Ekipman sorumlusu, ekipmanları korumak için koruyucu eldiven giymelidir

  5. Kurutma

  • Ekipman sorumlusu, ekipmanları korumak için koruyucu eldiven giymelidir
  • Temizlenip dezenfekte edilen ve durulanan solunum koruma ekipmanları makineden alınır Malzeme üzerindeki +60° C'lik kalan ısı sayesinde süzülmesi için beklemek gerekmez
  • Dolayısıyla malzemeler doğrudan kurutma dolabına yerleştirilmelidir
  • Maksimum +60°C'de kurumaya bırakılmalıdır

  6. Montaj, değişim

  • Ekipman sorumlusu, ekipmanları korumak için koruyucu eldiven giymelidir
  • Solunum koruma ekipmanlarına ait valf diski, soluk verme valfi ve tam yüz maskesi parçaları, üreticinin Kullanım ve Bakım Kılavuzu ve VFDB 0840 Direktifi (eski adıyla 0804) uyarınca değiştirilmelidir
  • Parçalar, üreticinin kullanım ve bakım kılavuzuna göre birleştirilir

  7. Bakım, onarım ve kontrol

  • Ekipman sorumlusu, ekipmanları korumak için koruyucu eldiven giymelidir
  • Gerektiği gibi onarım yapılmalı, basınç düşürücü gibi yüksek basınç taşıyan parçalar örneğin üreticiye ait uzman personel tarafından onarılmalıdır
  • Üreticinin kullanım ve bakım kılavuzu, parçaların değiştirilmesine yönelik kılavuzlar ve VFDB 0840 direktifine (eski adıyla 0804) göre ilerlenmelidir
  • Tam yüz maskeleri ve akciğer otomatikleri, titiz bir kontrol sonrasında hijyenik açıdan güvenli bir şekilde plastik poşetlere koyulmalı ve poşetin içine hava girmesi sağlanmalıdır (örn. köşeleri keserek)
  • Bakım atölyesindeki test probları ve çalışma yüzeyleri düzenli olarak dezenfekte edilmeli; jel test problarında üretici talimatlarına uyulmalı ve dezenfeksiyon prosesleri düzenli olarak kayıt altına alınmalıdır

  8. Tüplerin dolumu

  • Solunum tüpleri, dolum panelleri aracılığıyla veya tercihen güvenli dolum tesislerinde doldurulmalıdır
  • Solunum havası kalitesinin DIN EN 12021'ye uygun olması sağlanmalı, düzenli olarak kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır
  • CFK basınçlı hava tüplerinin dolum hızı üretici talimatlarına göre olmalıdır

  9. İdari aşama

  Tüm faaliyetler, solunum koruma ekipmanlarının belgelerinde yürüten personel ve işlem tarihi ile birlikte kayıt altına alınmalıdır

  10. Depolama/Dağıtım

  • Depolama, üreticinin ilgili kullanım ve bakım kılavuzu ile VFDB 0840 direktifine (eski adıyla 0804) göre yapılmalıdır
  • Mümkün olan durumlarda, tam yüz maskeleri torbalara vakumlanmış (ancak hava sirkülasyonu sağlanmış) olarak maske taşıma kutularında depolanmalıdır
  • Depolama koşulları DIN 7716 ve DIN ISO 8331'e göre sağlanmalıdır (kauçuk ve lastik malzemelerin depolanması, temizliği ve bakımına ilişkin gereklilikler)