İletişim
Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution

  Grand Hyatt Singapur

  Maliyetler azalıyor, yer açılıyor ve hijyen koşulları iyileşiyor

  Bu sayede yılda yaklaşık 55.000 torba çöpten tasarruf ediyorlar.

  Grand Hyatt Singapur, Mutfak Şefi Lucas Glanville önderliğindeki ekibiyle, gıda atıklarını işleyerek bahçe gübresine dönüştürüyor. Oteldeki işleyişe yeni bir gıda atık sistemi entegre edildi. Otelin mutfak şefleri ve personeli, mutfakta ve bulaşıkhanede oluşan günlük yaklaşık 1000 kg gıda atığını, çöpe atmak yerine artık gıda atık sisteminin vakum istasyonuna boşaltıyorlar. Bu sayede yılda yaklaşık 55.000 torba çöpten tasarruf ediyorlar.

  İçerisinde balık derisi, yağ ve kemiklerin de olduğu gıda atıkları, besleme istasyonlarına atılıp, merkezi bir MEIKO WasteStar öğütme ve susuzlaştırma ünitesine gönderiliyor. Ünite, atıkları öğüterek posa haline getiriyor ve posanın içindeki su akabinde % 50 oranında azaltılıyor. MEIKO'nun WasteStar sisteminden çıktıktan sonra ağırlığı biraz daha azaltılan gıda atığı posası, "termofilik çürütme işlemi" uygulanarak 24 saatten daha az bir sürede patojen içermeyen organik gübreye dönüştürülüyor.

  Uygulanan işlem, 1000 kg gıda atığını 250 kg organik gübreye dönüştürüyor. Bu gübre de, yeşilliklerin yetiştirildiği alan dahil, otelin geniş bahçe alanlarında kullanılıyor. Artan gübre, lokal bahçe merkezlerine satılıyor. Grand Hyatt Singapur, gıda atık sisteminin kurulumu ve uygulanması için 3R-Fonds (Reduce, Reuse & Recycle – Azalt, Yeniden kullan & Geri dönüştür) üzerinden 250.000 USD'lık bir katkı aldı. 3R-Fonds, kurumları, çöplerini azaltmaya ve geri dönüşüm projeleri uygulamaya teşvik eden bir ortak finansman sistemi.

  Mutfak Şefi Lucas Glanville şöyle diyor: "Çöp toplama alanını yılda 400 ton gıda atığından kurtarmış oluyoruz. Bence bütün oteller ve mutfak şefleri bu uygulamayı hayata geçirmeli. Yeni sistem sayesinde gıda atıklarından oluşan çöplerin, otelde sağa sola taşınmasına da gerek kalmıyor.

  Böylece hijyen seviyesi de önemli ölçüde iyileşiyor, zira artık daha az çöp kovası, özellikle de daha az tekerlekli büyük çöp bidonu kullanılıyor, böylelikle de operasyonel alanda daha az hasar oluşuyor. Sistem, personelimizin üretkenliğini oldukça yükseltti, örneğin çöp kovalarının dezenfeksiyonu için harcanan zaman artık başka işler için kullanılabiliyor.

  MEIKO WasteStar sayesinde iş gücü ve yer gibi birçok alanda tasarruf mümkün oldu, ayrıca trafiğe çıkan kamyon sayısını da azaltıyoruz.

  Grand Hyatt Singapur, bölgedeki sayısız otelden sadece biri ve gastronomideki gıda atıkları büyük bir problem teşkil ediyor. Kimse görev alanındaki iş akışları hakkında konuşmayı sevmez ama sonuçta hepimiz çevre için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Çevreye faydası olan teknolojilere karar vermek bizim için zor olmadı.

  İşletmemizde büyük ölçüde MEIKO bulaşık makineleri kullanıyoruz, ürünlerden ve sunulan servisten yıllardır çok memnunuz. Su, enerji ve kimyasal kullanımında tasarruf sağlıyoruz ki bu, çok önemli bir kazanç. Gıda atık sistemini seçerken MEIKO tüm isteklerimizle ilgilendi ve inanılmaz derecede yardıma hazırdı. Tüm beklentilerimiz fazlasıyla karşılandı. MEIKO bütçemizi göz önünde tutarak, sistemi bizim için karşılanabilir kıldı."