İletişim
  The clean solution

  Hastanelerde Covid-19 enfeksiyonları için güvenli temizleme ve dezenfeksiyon prosedürleri

  1 /  / 1

  Meiko temizleme ve dezenfeksiyon teknolojisinin etkinliği, bağımsız bir enstitü tarafından onaylandı. Hastanelerde bulunan ve fekal-oral yolla bulaşma da dahil olmak üzere kontamine olma riski bulunan tüm malzemelerin güvenli bir şekilde tekrar kullanıma hazırlanması mümkün.


  Toronto Üniversitesi'nden Epidemiyoloji Uzmanı David Fisman, Koronavirüs'ün (Sars-CoV-2) fekal yolla bulaşma olasılığının, özellikle hastaneler için yeni zorluklar yarattığını söylüyor. Hijyenin yetersiz kaldığı koşullarda, virüsün fekal-oral yolla da yayılması mümkün görünüyor. Sürgü gibi hasta bakım malzemelerinin enfeksiyon zinciri dahilinde kritik noktalara dönüşmesi, bu virüs kaynaklı hastalığın kontrol altına alınmasını hayli zorlaştırıyor.

  Sars-CoV-2'ye karşı belgelenmiş etkinlik

  Meiko ördek/sürgü yıkama makinelerinin temizleme ve dezenfeksiyon performansı, bağımsız hijyen enstitüsü Hygcen Germany GmbH tarafından Sars-CoV-2'ye karşı yüksek derecede etkin olarak sınıflandırıldı. Rapor kapsamında, Meiko cihazlarındaki sıcaklık, mekanik ve kimyasal kullanımı, Coronavirüs'ün bilinen özellikleriyle karşılaştırıldı. Ortaya çıkan sonuç, Meiko yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde yapılan temizliğin güvenli olduğuydu. Bununla birlikte, kontaminasyon riski taşıyan malzemelerin kullanımında bazı parametrelere uyulması gerekiyor.

  Sıcak suyla yıkama safhasına alkali kimyasal dozajı

  Yapılan sayısız araştırma, yüksek emülsiyon gücü ve 50 °C veya üzeri sıcaklığa sahip alkali deterjan çözeltilerinin, koronavirüs de dahil olmak üzere, zarflı virüslere karşı son derece etkin olduğunu gösteriyor. Bu, Meiko cihazlarında mümkün olan bir uygulama; zira yıkama sürecine alkali bir kimyasal eklenebiliyor.

  Dezenfeksiyon prosesinin en az 600 olan bir A0 değerine ayarlanması

  600 A0 değeri, koronavirüs gibi ısıya duyarlı virüslere karşı yeterli kabul ediliyor. Bu değer, bazı Meiko cihazlarında kullanıcı tarafından ayarlanabiliyorken, diğerlerinde ise üretici tarafından uygun şekilde konfigüre edilmesi gerekiyor. Karşılıklı birbirini kontrol eden iki sıcaklık probu, Meiko cihazlarının yıkama haznelerinde gerekli sıcaklığın gerekli zaman aralığı boyunca sağlandığını güvence altına alıyor (10 dakika boyunca 80 °C, 1 dakika boyunca 90 °C). Temelde A0 değerleri 60 ile 3000 arasında ayarlanabilir veya seçilebilir.

  Zorunlu parlatıcı / yumuşatıcı dozajı

  Parlatıcılar ve sertlik gidericiler virüsler üzerinde ilave tahrip edici etkiye sahiptir, dolayısıyla yıkama sürecine dahil edilmeleri özellikle tavsiye edilmektedir. Bu ürünler Meiko cihazlarında, makinede kireç ve yıkanan malzemeler üzerinde kalıntı oluşumunu önlemek amacıyla zaten kullanılmaktadır.

  Yukarıdaki parametreler, kısa, normal veya yoğun program seçiminden bağımsız olarak geçerlidir. Gerekli sonucun elde edilebilmesi için, uygun temizlik performansı ve yıkama mekaniğine sahip program, hasta bakım malzemelerinin kirlilik derecesine göre seçilmelidir.

  Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi

  Yüksek bulaşıcılığa sahip virüs kaynaklı hastalıklar için karantina odaları ve servisleri oluşturulması, hastanelerde yaygın olarak yapılan bir uygulamadır. Böyle durumlarda hasta bakım malzemeleri, doğrudan hastanın odasında veya odanın tuvaletinde bir sürgü yıkama makinesinde temizlenmelidir. Meiko, bu alanlara yönelik duvara gömme çözümler sunmaktadır.

  Meiko Teknik Müdürü Dr. Müh. Thomas Peukert şöyle diyor: “Makineyle temizlik sayesinde, kontaminasyon ihtimali bulunan hasta bakım malzemeleri ile tıbbi personel ve hastalar arasındaki temas minimize ediliyor ve hastane enfeksiyonu veya çapraz kontaminasyon riski etkin bir şekilde düşürülmüş oluyor.ˮ

  Tıbbi olmayan cihazlar için güvenli temizlik yöntemleri

  Hijyen Uzmanı ve Virolog Doç. Dr. Friedrich von Rheinbaben, virüsün öncelikle solunum yolları sekresyonları aracılığıyla bulaştığına dikkat çekiyor. Damlacık enfeksiyonlarını ve en küçük hava partikülleriyle (aerosoller) yayılmayı önlemek için, enfeksiyon potansiyeline sahip solunum yolu sekresyonlarıyla temas eden malzemeler de kullanım sonrası dezenfekte edilmelidir. Bu malzemeler her ne kadar tıbbi cihaz olarak kabul edilmese de, salgın hastalıklarda hijyenik açıdan güvenli olmalıdırlar. Meiko'nun çok amaçlı yıkama ve dezenfeksiyon makineleri, bu amaca yönelik tasarlanmış olup, kemo-termal dezenfeksiyon özelliğine de sahiptir.