İletişim
  The clean solution

  Sağlık çalışanları için enfeksiyon tehlikeleri

  Oda ve yüzey hijyeni, personel sağlığı için önemi

  Rischi per il personale sanitario

  COVID-19 pandemisinin neden olduğu acil durum, her ortamda hijyenin önemine, oda ve yüzeylerin sağlık açısından uygunluğuna her zamankinden daha fazla dikkat çekiyor. Zira odalardaki ve eşyalardaki kontaminasyon potansiyelinin azaltılması, insanlara bulaşma riskini de azaltıyor; bu da tüm tıbbi ve bakım ile ilgili meslekler için son derece önemli bir faktör.

  Sağlık çalışanları için riskler nelerdir?

  Hastane, klinik, bakımevi ve huzurevi gibi ortamlarda çalışan sağlık ve bakım personeli, sürekli olarak çeşitli enfeksiyon risklerine maruz kalıyor: Bu nedenle hijyen konusunda akılcı ve ihtiyatlı bir yaklaşımın, tüm alanlarda genel sağlık durumunu güçlendirmede kilit rol oynadığını görüyoruz. Bu, özellikle mevcut süreçte sağlık kuruluşları gibi yüksek enfeksiyon riski altında olan tesisler için geçerli.

  Liste COVID-19 ile sınırlı değil: Sağlık çalışanlarının en sık yaşadığı enfeksiyonlar

  Her ne kadar halihazırda temel odak COVID-19 kontaminasyonu ve bulaşının önlenmesi olsa da, sağlık ve bakım personelinin çalışırken maruz kaldığı çok sayıda enfeksiyon tehlikesi bulunuyor. Bu tehlikeler iki farklı kategoriye ayrılıyor:

  • Eksojen, yani dışarıdan, kişiden kişiye veya personel ve çevre aracılığıyla taşınan
  • Endojen, yani organizmadaki mevcut bakteriler sebebiyle oluşan

  Koronavirüsün yanı sıra en sık rastlanan enfeksiyonlar arasında hastanın hayatı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilecek özellikle iki tehlikeli bakteriyel hastalık yer alıyor:

  Clostridioides difficile patojeni antibiyotiklere karşı dirençli

  İnsanlar için son derece tehlikeli olan Clostridioides difficile bakterisi, birçok virülans faktörü ile karakterize edilen bir patojendir. Bu bakterinin en önemli özelliklerinden birisi antibiyotiklere dirençli olmasıdır. Yapılan birçok farklı araştırma, Clostridioides difficile'in tek başına hastane, bakımevleri ve huzurevlerindeki enfeksiyonların %4,4 ila %7,3'ünden sorumlu olduğunu gösteriyor.

  Escherichia Coli bakterisi idrar yolu enfeksiyonlarına yol açıyor

  Hemorajik kolitten idrar yolu enfeksiyonlarına, ince bağırsak iltihabından kan zehirlenmesi ve menenjite kadar birçok ağır hastalık ve semptoma neden olan bu bakteri, belirli Escherichia Coli türleridir.

  Bu iki bakterinin yol açtığı sağlık sorunlarının dışında, sağlık sektöründe solunum yolları (%23,5), kan (%18,3), idrar yolları (%18) enfeksiyonu ve ameliyat sonrası yaraların iltihabı (14,4 %) gibi birçok farklı enfeksiyon türü sık sık rapor ediliyor.

  Sağlık çalışanlarında bakteriyel ve viral bulaşma yolları

  Bakteri ve virüs gibi patojen mikroorganizmalar hastane ve uzun süreli bakım merkezlerinde de farklı bulaş yollarıyla yayılıyor. Sağlık sektöründe enfeksiyonlar esas olarak hava yoluyla veya doğrudan temas ile oluşuyor.

  İkincisi, en yaygın olanı ve bir kişinin enfekte olmuş başka bir kişiye veya yüzeye kısa veya uzun bir süre boyunca temas ettiği tüm durumlarla ilgilidir. Bu, kıyafetlerden cihazlara, tıbbi aletlerden uygun şekilde dezenfekte edilmemiş diğer tüm eşyaları kapsar.

  Hava yoluyla bulaşma, “damlacık enfeksiyonuˮ olarak da bilinir. Bu terim, enfekte bir kişinin soluma, konuşma, hapşırma veya öksürme yoluyla ortaya çıkardığı ve hava yoluyla başka bir kişiye bulaşan mikroskopik büyüklükteki tükürük damlacıklarını ifade eder.

  Sadece Avrupa'da sağlık sektöründeki enfeksiyonlar sonucunda:

  • 16 milyon ilave hastane yatış günü,
  • 37.000 ölüm vakası ve
  • enfeksiyonun kismi neden olduğu 110.000 ölüm vakası oluştuğu tahmin ediliyor.

  MEIKO: Sağlık sektöründe hijyen için maksimum destek

  MEIKO yıkama ve dezenfeksiyon makineleri, hastane ve bakımevi gibi sağlık kuruluşlarında maksimum hijyen sağlamak üzere her gün kullanılıyor.

  Tüm çözümlerimizin temeli olan tecrübemiz ve inovasyon gücümüz sayesinde yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinden profesyonel bulaşık makinelerine, büyük bulaşık yıkama sistemlerinden gıda atık sistemlerine kadar ürünlerimizin her birinde en üst seviyede hijyen uzmanlığı bulunur.

  Doğru bir planlama ve uygulama sürecinin sonucu olan MEIKO hijyen döngüsü ile kontaminasyon riskinin azaltılmasına ve enfeksiyon zincirinin kırılmasına aktif olarak katkıda bulunuyoruz ve tereddüt etmeden tekrar kullanılabilecek, hijyenik açıdan güvenli tıbbi malzemeler sağlıyoruz.

  Otomatik sıcaklık kontrolü sağlayan ThermoControl'den ayarlanabilir A0 değeri ve sistematik termal dezenfeksiyona kadar, en kritik ortamlar için uygun çözümler sunuyor, daha fazla güvenlik ve hijyen sağlıyoruz. Uzman doktor ve virologların hijyen raporları MEIKO teknolojisinin etkinliğini onaylıyor.

  "Yenilikçi ve son teknoloji MEIKO sürgü yıkama ve dezenfeksiyon makinesi, kusursuz bir temizlik ve dezenfeksiyon garanti ederken personele en önemli görevleri olan hastalarla ilgilenmek için zaman kazandırır.

  Thomas Meier, Profesyonel Temizleme ve Dezenfeksiyon Teknolojisi Teknik Satış Müdürü,
  MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

  * Kaynaklar: Sağlık sektöründeki enfeksiyonlara ilişkin sunum, “Le infezioni correlate all'assistenza Sanitariaˮ - Sara Tedeschi - Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü - Sant’Orsola Polikliniği – Malpighi, Bolonya