İletişim
  The clean solution

  Elle temizliğe karşı makine ile temizlik

  Sürgüler için

  Elle yapılan işlerin sayısı ne kadar fazlaysa, mikropla kontaminasyon riski de o denli artar. Sürgülerin taşınmasından boşaltılmasına ve depolanmasına kadar tüm süreç, yıkama ve dezenfeksiyon makinesiyle yapılan temizliğin en mantıklı tercih olduğunu gösteriyor. Detayları yazımızda okuyabilirsiniz.

  Temizleme ve dezenfeksiyon makineleri günümüz dünyasında hastane ve bakımevlerinin vazgeçilmez ekipmanlarındandır. Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI) bünyesindeki Hastane Hijyeni ve Enfeksiyon Önleme Komisyonu'nun (KRINKO) açıklamaları, bu makinelerin "lüks" bir tercih mi, yoksa bir gereklilik mi olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmıyor:

  "Hasta bakım malzemelerinin temizliğinde, özellikle proses güvenliği (doğrulanmış ve düzenli aralıklarla kontrol edilen proses), çalışma kolaylığı ve personeli korumak için, manuel yöntemler yerine yıkama ve dezenfeksiyon makineleri tercih edilmelidir."

  Kanada'nın Québec şehrindeki “Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santéˮ (AETMIS), sürgüleri temizlemek için çeşitli yöntemlerin karşılaştırmalı bir analizini yaparak şu sonuca varmıştır:

  “Yüksek enfeksiyon riski taşıdığı için, sürgülerin manuel temizliği yasaklanmalıdır. Bakım personeli, dolu sürgüleri evyelere veya tuvaletlere boşaltmamalı ve bunları yıkamak için duş ünitesi kullanmamalıdır!ˮ

  Spaulding sınıflandırması:
  1960'larda Earle H. Spaulding tarafından oluşturulan ve tıbbi cihazların kritik, yarı kritik veya kritik olmayan şeklinde ayrıldığı bu sınıflandırma kapsamında, sürgüler kritik olmayan tıbbi cihazlar olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte zarar görmüş cilde veya mukozaya temas etme ihtimali bulunduğu için, sürgülerin aynı zamanda yarı kritik olarak sınıflandırılması da mümkündür. Bu durumda da Spaulding listesi, temizlikten sonra dezenfeksiyon ve hatta sterilizasyon yapılmasını önermektedir.

  Kontaminasyon risklerinin doğrudan karşılaştırması

  Kontaminasyon riski, sürgülerin taşınmasından boşaltılmasına ve depolanmasına kadar tüm süreçte mevcuttur. Bu süreçte ne kadar çok adım elle yapılırsa, risk de o denli artar.

  Riskler: Personelin ellerinin sıçramalar veya damlacıklar (aerosoller) aracılığıyla kontamine olması ve ortamda (boşaltma evyesi, duvarlar, zemin) sıçramalar sebebiyle kontaminasyon oluşması

  Güvenli: Kontamine hasta bakım malzemeleriyle minimum veya sıfır temas sayesinde arttırılmış güvenlik

  Sürgülerin farklı yöntemlerle temizlenmesine ilişkin yukarıdaki analizi 2009 yılında tamamlayan Christine Lobè, mesleki yayın kapsamındaki değerlendirmelerine yönelik özette ayrıca şu noktalara dikkat çekiyor:

  "Sürgü yıkama makinesine yerleştirilmeden önce sürgülerin elle boşaltılması durumunda, içeriğin etrafa sıçrama tehlikesi bulunur. Kontamine durumdaki damlacıklar hem personel hem de çalışma ortamı için enfeksiyon riski oluşturur."

  MEIKO yıkama ve dezenfeksiyon makinesinde böyle bir tehlike yoktur. Bu makinede, kapağın kapatılmasıyla birlikte sürgünün içeriği otomatik olarak ve hijyenik açıdan güvenli bir şekilde makinenin içine boşaltılır. Bu özellik son derece önemlidir; zira vücut salgıları maksimum düzeyde bulaşıcı madde taşır. Dolayısıyla bunların bertarafında son derece dikkatli ve emniyetli şekilde hareket edilmelidir.

  "Her ne kadar yeni makinelerde sürgülerin elle boşaltılmasına gerek olmasa da, sürgünün (hasta odasından temizlik odasına) taşınması sırasında içeriğinin koridorlara dökülmesi halinde personel için hala kontaminasyon tehlikesi bulunur. Aynı risk, maseratör kullanılması halinde de geçerlidir."

  MEIKO, karantina servisleri ve yoğun bakım ünitelerine özel geliştirilen yıkama ve dezenfeksiyon makineleri ile bu tehlikeyi de en aza indirir. Doğrudan hasta odasındaki tuvaletin üzerine monte edilerek, mikropların yayılması önlenir.

  Makine ile temizliğin avantajları

  Makine ile yapılan temizlik ve dezenfeksiyonun avantajı, dezenfeksiyonun kapalı bir sistem içerisinde tek tuşa basarak, termal bir prosesle, ayarlanabilir A0 değeri (60 ila 3000) ve kısa proses süreleri ile gerçekleştirilmesidir.

  Boşaltma, temizlik, dezenfeksiyon ve kurutma tamamen otomatik olarak yapılır, böylece kontaminasyon riski minimum seviyeye iner.

  MEIKO yıkama ve dezenfeksiyon makineleri, yüksek hijyen standardı için diğerlerinin yanı sıra şu özelliklere sahiptir:

  • Otomatik kızılötesi kumanda veya ayak şalteri ile makinenin kapağı açılarak ellerin kontaminasyonu önlenir
  • Hasta odasında veya banyosunda duvara montaj sayesinde hareket yolları kısalır ve böylece patojenlerin bulaşma riski düşürülür
  • Büyük tuşlar, net semboller ve açıklayıcı bilgiler kullanıcı hatalarını en aza indirir

  Sonuç:

  • Hastalar için daha güvenli temizlik sağlanır
  • Personel için iş güvenliği arttırılır

  Clostridium difficile (yeni adıyla Clostridioides difficile) riski taşıyan hasta bakım malzemelerinin hijyen yönetimi nasıl olmalıdır?
  MEIKO yıkama ve dezenfeksiyon makineleriyle yapılan temizliğin avantajları nelerdir?
  Bu ve diğer faktörler hakkında kapsamlı bilgiye beyaz bültenimizden ulaşabilirsiniz.

  >> Buradan indirin!