Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution

  Elle vs. makine ile kullanıma hazırlama

  Sürgüler için

  Ne kadar çok iş adımı elle yürütülürse, mikropla kontaminasyon riski de o denli artar. Sürgülerin taşımasından boşaltılmasına ve depolanmasına kadar: Tüm süreç adımları, temizleme ve dezenfeksiyon makineleriyle kullanıma hazırlamanın en mantıklı tercih olduğunu gösteriyor. Bu yazımızda buna ilişkin ayrıntıları okuyabilirsiniz.

  Günümüz dünyasında hastane ve bakımevlerinin temizlik odaları için tercih edilebilecek tek akıllı çözüm: Temizleme ve dezenfeksiyon makineleri. Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI) bünyesindeki Hastane Hijyeni ve Enfeksiyon Önleme Komisyonu'nun (KRINKO) açıklamaları, bu makinelerin “lüks bir tercih miˮ, yoksa bir zorunluluk mu olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmıyor:

  “Hasta bakım malzemelerinin tekrar kullanıma hazırlanması söz konusu olduğunda, diğer birçok sebebin yanı sıra, proses güvenliği bakımından (geçerliliği onaylanmış ve düzenli aralıklarla kontrol edin prosesler) çalışmaları kolaylaştırmak ve personeli korumak için elle hazırlama yerine temizleme ve dezenfeksiyon makineleri (RDG) tercih edilmelidir.ˮ

  Kanada'nın Québec şehrindeki “Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santéˮ (AETMIS), sürgülerin kullanıma hazırlanmasına yönelik farklı yöntemlerin karşılaştırmalı bir analizini yayınladı:

  “Yüksek bir enfeksiyon riski taşıdığı için, sürgülerin elle kullanıma hazırlanması tercih edilmemelidir: Bakım personeli dolu durumdaki sürgüleri boşaltma evyelerine veya tuvaletlere boşaltmamalı ve bunların durulanması için duş ünitelerini kullanmamalıdır!ˮ

  Spaulding sınıflandırması:
  1960'larda Earle H. Spaulding tarafından oluşturulan ve tıbbi ürün ve cihazların kritik, yarı kritik veya kritik olmayan şeklinde ayırıldığı bu sınıflandırma kapsamında, sürgüler kritik olmayan tıbbi ürünler olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, zarar görmüş cilde veya mukozaya temas etme ihtimali bulunduğu için, sürgülerin aynı zamanda yarı kritik olarak sınıflandırılması da mümkündür. Spaulding listesi ayrıca, temizlemenin yanı sıra dezenfeksiyon ve ideal olarak ilave bir sterilizasyon uygulanmasını öngörmektedir.

  Kontaminasyon riskine ilişkin doğrudan bir karşılaştırma

  Taşıma adımından sürgülerin boşaltılmasına ve depolanmasına kadar: Kullanıma hazırlama sürecinin tamamı için geçerli bir kontaminasyon riski söz konusudur. Ne kadar çok adım elle yürütülürse, risk de o denli artar.

  Riskler: Personelin ellerinin sıçrayan sıvılar veya damlacıklar (aerosoller) aracılığıyla kontamine olması veya bulaşıkhane ortamında (boşaltma evyesi, duvarlar, zemin) sıçramalar sebebiyle kontaminasyon oluşması

  Güvenli: Kontamine hasta bakım malzemeleriyle minimal ila sıfır temas sayesinde artırılmış güvenlik

  Sürgülerin farklı yöntemlerle kullanıma hazırlanmasına ilişkin yukarıdaki analizi 2009 yılında tamamlayan Christine Lobè, mesleki yayın kapsamındaki değerlendirmelerine yönelik özette ayrıca şu noktalara dikkat çekiyor:

  “Sürgülerin elle boşaltılmaları halinde, bir temizleme ve dezenfeksiyon makinesine yerleştirilene kadar içeriğin etrafa sıçrama tehlikesi bulunmaktadır. Kontamine durumdaki damlacıklar hem personel, hem de çalışma alanı üzerinde enfeksiyon tehlikesi oluşturur.ˮ

  Bu durum bir MEIKO temizleme ve dezenfeksiyon makinesi için geçerli değildir! Bu durumda, makine kapağının kapatılması ile birlikte, sürgünün içeriği otomatik olarak ve hijyenik açıdan güvenli bir biçimde makinenin içinde boşaltılır. Bu özellikle önem taşır; zira insanların vücut atıkları, en yüksek bulaşıcı yoğunluğuna sahiptir. Dolayısıyla, bunların bertarafı esnasında son derece dikkatli ve emniyetli şekilde hareket edilmelidir.

  “Her ne kadar yeni makinelerde sürgülerin elle boşaltılması gerekli olmasa da, sürgünün (hasta odasından temizlik odasına) taşınması sırasında vücut atıklarının koridorlara dökülmesi halinde personel için hala kontaminasyon tehlikesi mevcuttur. Aynı risk, maseratörler kullanılması halinde de geçerlidir.ˮ

  Karantina servislerine ve yoğun bakım ünitelerine özel geliştirilen MEIKO temizleme ve dezenfeksiyon makineleri ile, bu tehlike dahi minimize edilir. Doğrudan hasta odasındaki tuvaletin üzerine tesis edilerek, mikrop taşınma ihtimalini ortadan kaldırırlar.

  Tek bir bakışta makine ile kullanıma hazırlamanın avantajları

  Bir makine ile temizlik ve dezenfeksiyon prosesi kapsamında, yalıtılmış bir sistemin içinde, tek bir tuşa basarak, termal süreç uygulanarak, ayarlanabilir bir A0 değeri (60 ila 3000) ile ve kısa işlem süreleri ile dezenfeksiyon gerçekleştirilir.

  Bu sayede kontaminasyon riski olabilecek en düşük seviyeye indirgenir; zira boşaltma, temizleme, dezenfeksiyon ve kurutma adımları tamamen otomatik olarak yürütülüt.

  MEIKO temizleme ve dezenfeksiyon makineleri, yüksek bir hijyen standardı için diğerlerinin yanı sıra şu özellikleri sunar:

  • Otomatik kızılötesi kontrol ünitesi veya ayak şalteri ile kapak açma sayesinde ellerin kontaminasyonu önlenir
  • Hasta odasında veya banyosunda duvara montaj sayesinde hareket yolları kısaltılır ve mikrop bulaşma riski düşürülür
  • Büyük tuşlar, net semboller ve açıklayıcı bilgiler ile kullanıcı hataları minimize edilir

  Sonuçları:

  • Hastalar için daha yüksek kullanıma hazırlama güvenliği sağlanır
  • Personel için iş güvenliği artırılır

  Clostridium difficile (yeni adıyla Clostridioides difficile) riski taşıyan hasta bakım malzemelerinin elleçlenmesinde nasıl bir hijyen yönetimi anlayışı takip edilmelidir?
  MEIKO temizleme ve dezenfeksiyon makineleri kullanıma hazırlama alanında ne tür avantajlar sunar?
  Bu ve diğer faktörler hakkında kapsamlı bilgiye bu beyaz bültenden ulaşabilirsiniz.

  >> Şimdi buradan indirin!