İletişim
  The clean solution

  WasteStar FC

  Meiko WasteStar sistemi (WTS), bulaşıkhane ve hazırlama alanlarından gelen organik mutfak atıkları için, endüstriyel mutfaklara entegre edilebilen vakum teknolojisine sahip gıda atık sistemidir. 
  Su dalgası

  Mutfakta oluşan organik atıklar, doğrudan, MEIKO bulaşık yıkama teknolojisine veya MEIKO konveyör sistemlerine entegre besleme istasyonlarına atılır. Gıda atıklarının, çöp konteynerlerinde geçici olarak depolanması gerek kalmaz. Ayrıca bu entegrasyon bulaşık ve gıda atıklarının ergonomik operasyonunu da sağlar.  Böylece iş yükünde gözle görülür bir azalma ve zaman tasarrufu sağlanır.

  Gıda atıkları sadece bulaşıkhanede oluşmaz. Bütünsel bir gıda atık konseptine sahip olan MEIKO WasteStar sistemi, endüstriyel mutfaklardaki hazırlama alanlarını da dikkate alır. Modüler tasarımı sayesinde hem bulaşıkhane hem de hazırlama bölümleri tek bir sistem içerisine entegre edilir.  
  Vakumlu taşıma sistemiyle gıda atıkları, paslanmaz çelik borularla toplama tankına taşınır ve tankerle alınana kadar burada geçici olarak depolanır. Atıkların taşınması için gereken vakum, vakum pompası aracılığıyla sağlanır.  

  Modüler tasarımın getirdiği bir başka avantaj da opsiyonel yağ tutucu bertarafının da (yağ ve çamurumsu parçalar için) mümkün olmasıdır. Söz konusu alternatif MEIKO WasteStar sistemiyle birlikte gerçekleştirilir.
  MEIKO bulaşıkhaneler için, yıkama sistemlerinin ilgili iş akışlarına ve kapasitelerine uygun, bu alanlardaki ergonomik ve organizasyonel ihtiyaçları dikkate alan sistem çözümleri sunar. 

  Gıda atıkları, doğrudan bulaşık kabul tezgahlarında ve sıyırma bölümünde, entegre atık şutları aracılığıyla MEIKO WasteStar atık sistemine gönderilebilir. Bu şekilde, gıda atıklarının toplanması, iş akışına en iyi şekilde entegre edilir.

  Ürün serileri ve modelleri, yasal koşullara da bağlı olarak ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Lütfen lokal satıcınıza başvurun. Kendisi işletmenize en uygun makineyi bulmanız için yardımcı olacaktır. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.