İletişim
  The clean solution

  Müşteriler ve ilgili taraflar için verilerin korunmasına dair bilgiler

  Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) 13., 14. ve 21. Maddesi

  Su dalgası

  Verilerin korunmasına oldukça fazla önem veriyoruz. İşbu bilgilendirme dokümanı ile verilerinizi nasıl işlediğimiz ve verilerin işlenmesi ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendireceğiz.

  1. Verilerin işlenmesi sorumlusu kimdir ve bu konuda kimlere başvurabilirsiniz?

  MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
  Englerstr. 3
  77652 Offenburg
  Tel. No.: 0781/203-0
  E-Posta: datenschutz@meiko.de
  Internet: www.meiko.de

  2. Veri koruma yetkilisinin iletişim bilgileri

  Christoph Boser
  Tel. No.: 0781/203-0
  E-Posta: datenschutz@meiko.de

  3. İşleme amaçları ve yasal dayanaklar

  Kişisel verileriniz, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO), Federal Alman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (BDSG) ve önemli diğer veri koruma yönetmeliklerinin hükümleri esas alınarak işlenmektedir. Münferit verilerin işlenmesi ve kullanımı, anlaşmaya varılan veya talep edilen hizmet kapsamına bağlıdır.

  3.1 Onay (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 6 Fıkra 1 Bent a)

  Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili bize onay verdiğiniz takdirde, vermiş olduğunuz onay, onay ile belirtilen verilerin işlenmesi için yasal dayanak olarak kabul edilir. Verilerin işlemesine verdiğiniz onayı, geleceğe dönük olacak şekilde her zaman iptal etme hakkınız bulunmaktadır.

  3.2 Sözleşme sorumluluklarının yerine getirilmesi (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 6 Fıkra 1 Bent b)

  Kişisel bilgilerinizi, sizinle yaptığımız sözleşmelerdeki ve anlaşmalardaki şartları yerine getirmek için işliyoruz. Bunun haricinde kişisel verileriniz, sözleşme öncesi ilişkiler çerçevesinde gerekli tedbirlerin ve faaliyetlerin uygulanması için işlenmektedir.

  3.3 Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 6 Fıkra 1 Bent c)

  Kişisel verilerinizi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olduğunda işliyoruz (örneğin ticaret ve vergi yasaları). Ayrıca kişisel verilerinizi, gerektiğinde yasal vergi kontrol ve beyan yükümlülüklerini yerine getirmek ve de verilerin korunması ve veri gizliliği amacıyla verilerin arşivlenmesi ve de vergi veya başka kurumların olası kontrol işlemleri amaçları için işliyoruz. Bunun haricinde kişisel verilerin ifşa edilmesi, kamu/mahkeme işlemleri çerçevesinde kanıt toplama, ceza takibi veya medeni hukuk anlamındaki hakların iddia edilmesi için gerekli olabilir.

  3.4 Firmamızın veya üçüncü tarafların gerekçeli çıkarları (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 6 Fıkra 1 Bent f)

  Ayrıca kişisel verileriniz, karşılıklı çıkar dengesi esas alınarak yetki dahilindeki çıkarların firmamız veya üçüncü taraflarca korunması için kullanılabilir. Aşağıda belirtilen kullanım amaçları söz konusudur:

  • İhtiyaç analizi ve müşteriye doğrudan hitap etme yönetmelerinin kontrol edilmesi ve optimizasyonu.
  • Verilerinizin kullanılması onayınızı iptal etmediğiniz sürece reklam veya pazar araştırması.
  • Verilerinizin silinmesi, özel kaydetme şekli nedeniyle mümkün olmayan veya sadece uğraştırıcı ve yüksek maliyetler karşılığında mümkün olduğunda verilerinizin sınırlı şekilde kaydedilmesi.
  • Sunulan hizmetlerin ve ürünlerin ve de mevcut sistemlerin ve proseslerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.
  • İstatistik analizleri veya pazar analizleri.
  • Firma içi ve firma dışı araştırmalar ve/veya güvenlik testleri.
  • Özel hukuki veya kamusal işlemlerin sertifikalandırılması.

  4. Firmamız tarafından işlenen kişisel verilerin kategorileri

  İşlenen veriler:

  • Kişisel veriler (ad/soyad, doğum tarihi, meslek/sektör ve eşdeğer veriler)
  • İletişim bilgileri (adres, E-posta adresi, telefon numarası ve eşdeğer veriler)
  • Müşteri geçmişi

  Ayrıca kamuya açık kaynaklardaki (örneğin internet, medya, basın) kişisel verileri işliyoruz

  5. Verileriniz kimlere iletiliyor?

  Kişisel verilerinizi, sözleşme veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya gerekçeli çıkarlarımız için bu verilere ihtiyacı olan firmamız dahilindeki bölümlere iletiyoruz.

  Bunun haricinde verilerinizin iletilebileceği yerler:

  • Firmamız tarafından görevlendirilmiş veri işleme yetkilisi veya kuruluşu (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 28), Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) uyarınca destekleyici faaliyetler için hizmet sağlayıcı ve özellikle BT hizmetleri, lojistik, kurye hizmetleri, baskı hizmetleri, harici bilgisayar merkezleri, BT uygulamaları desteği/bakımı, arşivleme, doküman ve belge işleme, muhasebe ve denetim, veri imhası, satın alma/tedarik, müşteri yönetim, pazarlama, telefon, internet sayfaları yönetimi, vergi danışmanı, ekonomi denetim hizmetleri, kredi kuruluşları alanlarındaki diğer sorumlular
  • Yasal veya kamusal yükümlülük çerçevesinde verileri açıklamakla, bildirmekle veya iletmekle yükümlü olduğumuz kamu kuruluşları ve kurumları
  • Verilerinizin iletilmesine onay verdiğiniz diğer kuruluşlar ve kurumlar.

  6. Verilerinizin başka ülkelere ve uluslararası organizasyona iletilmesi

  Veri işleme işlemleri, Avrupa Birliği'ne veya Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye olmayan ülkelerde de uygulanmaktadır.

  7. Bu verileri ne kadar süreyle saklıyoruz?

  Kişisel verilerinizi, bir sözleşmenin hazırlanması ve geliştirilmesi süreci dahil olmak üzere iş ilişkimiz devam ettiği sürece işliyoruz.

  Ayrıca, örneğin Alman Ticaret Kanunu (HGB) ve Alman Vergi Kanunu (AO) gibi kanunlar uyarınca çeşitli saklama ve dokümantasyon sorumluluklarımız söz konusudur. Söz edilen kanunlarda öngörülen saklama ve dokümantasyon süreleri, iş ilişkisi veya sözleşme öncesi yasal ilişki bitiminden sonra on yıldır.

  Nihai olarak kayıt süresini ayrıca yasal zaman aşımı süreleri belirler; bu süreler örneğin Alman Medeni Kanunu'nun (BGB) 195. Maddesi ve ilgili maddeleri uyarınca üç yıldır, belirli durumlarda otuz yıl kadar olabilir.

  8. Özel durumlar için otomatik karar alma yöntemleri ne ölçüde uygulanıyor?

  Firmamız tarafından, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 22. Maddesi uyarınca gizli otomatik karar alma yöntemleri uygulanmamaktadır. Özel durumlarda otomatik karar alma yöntemleri uygulayacağımız zaman, yasal olarak öngörüldüğü sürece sizi bu konu hakkında özel olarak bilgilendireceğiz.

  9. Verilerinizin korunmasına dair haklarınız

  Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 15. Maddesi uyarınca bilgi edinme hakkına, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 16. Maddesi uyarınca verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkına, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 17. Maddesi uyarınca verilerinizin silinmesini talep etme hakkına, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 18. Maddesi uyarınca verilerinizin işlenmesi ile ilgili sınırlama talep etme hakkına ve de Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 20. Maddesi uyarınca verilerinizin tarafınıza aktarılmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerin korunması ile ilgili denetim kurumuna şikayette bulunma hakkınız vardır (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 77). Bunun haricinde Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 21. Maddesi uyarınca firmamızın kişisel verilerinizi işlemesine itiraz etme hakkınız var. Ancak bu itiraz etme hakkı, sadece kişisel ve spesifik bazı koşullar mevcut olduğu takdirde ve bu itiraz hakkınız şirketimizin haklarına ters düşmediği sürece geçerlidir. Bu haklarınızdan birini geçerli kılmak için, lütfen verilerin korunmasına dair yetkilimize başvurun (datenschutz@meiko.de)

  10. Kişisel verilerinizi firmamıza sunma yükümlüğünüzün kapsamı

  Sadece firmamızla iş ilişkisinin başlaması ve devam ettirilmesi veya sözleşme öncesi ilişkilerin yürütülmesi için gerekli olan ve yasal olarak bu verileri toplamakla yükümlü olduğumuz verileri sunmakla yükümlüsünüz. Bu veriler olmadığı sürece, normal şartlarda sözleşmenin yapılması veya uygulanması mümkün olmamaktadır. Bu husus, ayrıca daha sonra iş ilişkisi çerçevesinde gerekli verileri de kapsayabilir. Farklı amaçlar için sizden verilerinizi talep ettiğimiz durumlarda, sizden verilerinizi sunma onayınız açıkça talep edilecektir.

  11. Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 21. maddesi uyarınca itiraz etme hakkınız ile ilgili bilgiler

  Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 6 Fıkra 1 Bent f (Karşılıklı Çıkar Dengesi Esas Alınan Veri İşleme) veya Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 6 Fıkra 1 Bent e (Kamusal Çıkar Esas Alınan Veri İşleme) esas alınarak verilerinizin işlenmesine, özel durumunuz ile ilgili haklı gerekçeler söz konusu olduğunda her zaman itiraz etme hakkınız var. Bu itiraz etme hakkı, yukarıda belirtilen hükümlere dayanarak yapılan, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 4 Fıkra 4 anlamında profil oluşturma faaliyetleri için de geçerlidir.

  Verilerinizin işlenmesine itiraz etmeniz halinde, kişisel menfaat, hak ve özgürlüklerden daha ağır basan yasal gerekçeler ortaya koymadığımız veya verilerinizin işlenmesinin yasal iddiaların ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması amacıyla zorunlu olmadığı sürece, artık kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmeyecektir. Kişisel verilerinizi, gerektiğinde doğrudan kişiye özel reklam ve pazarlama faaliyetleri için de işliyoruz. Herhangi bir reklam almak istemediğinizde, bu konuda her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu itiraz, itiraz tarihinden sonra geçerli olmak üzere dikkate alacağız.

  Verilerinizin bu amaçlar doğrultusunda işlenmesine itiraz ettiğiniz takdirde, verilerinizi doğrudan kişiye özel reklam ve pazarlama faaliyetleri için kullanmayacağız. Bu tür bir itiraz, işbu bilgilendirme dokümanının 1. maddesinde belirtilen iletişim adresine yapılabilir.

  12. Yetkili denetim kurumuna şikayette bulunma hakkınız

  Verilerin korunmasına dair yetkili denetim kurumuna şikayette bulunma hakkınız var (Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) Madde 77).

  Firmamız için yetkili denetim kurumu:

  Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
  Königstrasse 10 a
  70173 Stuttgart
  Telefon: 0711/615541-0
  poststelle@lfdi.bwl.de